top of page
Search

A tartásdíjról általában

A gyermektartásdíj fő célja az, hogy a szülő, aki a gyermekről nem saját háztartásában, vagyis nem természetben gondoskodik, pénzbeni szolgáltatásként biztosítsa az anyagi feltételeket, amely a gyermek megélhetéséhez, jólétéhez szükségesek.


A tartásdíj az arra jogosultnak a folyamatos életvitellel felmerült, rendszeres kiadásokkal járó igényeit hivatott kielégíteni. A gyermek tartása magába foglalja a gyermek élelmezését, ruháztatását, gyógykezelését, iskoláztatását, lakhatását illetve mindezek költségeinek biztosítását is. A gyermek indokolt (havi) szükségleteit kell igazolni egy esetleges perben.

A pénzbeni tartás fizetésére a különélő szülő köteles.


A szülők a gyermektartásdíj összegében szabadon megállapodhatnak egyezségben. Egyezség hiányában a tartásdíj mértékét a bíróság határozza meg.


A gyermektartásdíj mértékének meghatározásánál figyelemmel kell lenni:

  • a gyermek tényleges szükségleteire,

  • mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyaira,

  • a szülők háztartásában eltartott másik gyermekre

  • a gyermek saját jövedelmére.

A tartásdíj megállapítása határozott összegben történhet.


66 views0 comments

コメント


bottom of page